مدیریت دانش

شرکت مشاوران کاوش

آمادگی خود را جهت انجام طرح های مدیریت دانش

 اعلام می نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با ما تماس بگیرید

دفتر مرکزی: 66099733-021

مویایل و تلگرام: 09904260060

فکس: 66099752-021

ایمیل: kavoshbs@gmail.com


شرکت مشاوران کاوش